Cyflwyno Vocational Qualifications RSL Awards yn Gymraeg

Arloesol, Ymarferol, Canolbwyntio ar Ddiwydiant Vocational Qualifications

Mae RSL Awards yn falch bod ei fanylebau Ymarferwyr Cerdd a Chelfyddydau Creadigol a Pherfformio sy'n arwain y farchnad ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Cymwysterau Cymru i sicrhau bod gan y rhai sy'n addysgu ac yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg bellach fynediad at yr holl ddeunyddiau perthnasol i gwblhau ein cymwysterau, a symud ymlaen i'r lefel astudio nesaf neu i Addysg Uwch neu Gyflogaeth.

Wrth astudio pynciau creadigol, credwn y dylai’r ffocws allweddol fod ar gymhwyso a datblygu creadigrwydd, gan ganiatáu i’r dysgwr gael profiad sy’n berthnasol yn alwedigaethol wrth astudio am gymhwyster gyda manylrwydd a chydnabyddiaeth cymwysterau eraill mewn ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant.

Fel corff dyfarnu celfyddydau cyfoes arbenigol, rydym yn gweithio i greu cymwysterau atyniadol i adlewyrchu gofynion newidiol y diwydiannau creadigol, gydag ymrwymiad parhaus i ysgogi a chefnogi athrawon a dysgwyr fel ei gilydd.

Ar hyn o bryd mae RSL Awards yn gweithredu mewn dros 45 o wledydd, gan ardystio dros 80,000 o ddysgwyr bob blwyddyn.

Mae gennym bortffolio enfawr o gymwysterau galwedigaethol y Diwydiannau Creadigol ar gael i’w cyflwyno yng Nghymru, sy’n cwmpasu Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio o Lefelau 1-3, heb unrhyw ofyniad i gynnal asesiad allanol.

Ymarferwyr Cerdd Lefel 1 - 3 (Cymraeg)
 
Celfyddydau Creadigol A Pherfformio Lefel 1-3 (Cymraeg)

Mae ein portffolio Vocational Qualification yn ymarferol, yn berthnasol i’r diwydiant ac yn hygyrch i ddysgwyr sydd â sgiliau a diddordebau amrywiol. Mae hyblygrwydd y cyflwyniad wedi’i gynllunio i ganiatáu i chi adeiladu’r cymhwyster perffaith i chi a’ch dysgwyr, wrth gadw strwythur drwy unedau craidd a dewisol a ddewisir – gellir dysgu llawer ohonynt o bell os oes angen.

Dyrennir Aswiriwr Ansawdd Allanol (EQA) pwrpasol i bob canolfan gyflwyno – byddant yn cefnogi’r ganolfan drwy gydol y broses gyflwyno, gan gymeradwyo cynlluniau asesu ac IV, briffiau aseiniadau, a gwirio samplau o dystiolaeth dysgwyr yn allanol cyn ardystio’r cymhwyster.

Rydym eisoes yn gweithio gydag Ysgolion a Cholegau ledled Cymru, a byddem yn ymhyfrydu yn y cyfle i drafod ein cymwysterau gydag unrhyw ddarparwyr newydd a hoffai gyflwyno ein cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno Vocational Qualifications RSL, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

  What qualifications are you interested in?

   

   
  How did you hear about RSL VQ? (required)

   

   
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.