Arloesol, Ymarferol, Canolbwyntio ar Ddiwydiant. Vocational Qualifications

Mae RSL Awards yn falch bod ei fanylebau Ymarferwyr Cerdd a Chelfyddydau Creadigol a Pherfformio sy’n arwain y farchnad ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Cymwysterau Cymru i sicrhau bod gan y rhai sy’n addysgu ac yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg bellach fynediad at yr holl ddeunyddiau perthnasol i gwblhau ein cymwysterau, a symud ymlaen i’r lefel astudio nesaf neu i Addysg Uwch neu Gyflogaeth.

Cyflwyno Vocational Qualifications RSL Awards yn Gymraeg

Wrth astudio pynciau creadigol, credwn y dylai’r ffocws allweddol fod ar gymhwyso a datblygu creadigrwydd, gan ganiatáu i’r dysgwr gael profiad sy’n berthnasol yn alwedigaethol wrth astudio am gymhwyster gyda manylrwydd a chydnabyddiaeth cymwysterau eraill mewn ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant.

Fel corff dyfarnu celfyddydau cyfoes arbenigol, rydym yn gweithio i greu cymwysterau atyniadol i adlewyrchu gofynion newidiol y diwydiannau creadigol, gydag ymrwymiad parhaus i ysgogi a chefnogi athrawon a dysgwyr fel ei gilydd.

Ar hyn o bryd mae RSL Awards yn gweithredu mewn dros 50 o wledydd, gan ardystio dros 100,000 o ddysgwyr bob blwyddyn.

Mae gennym bortffolio enfawr o gymwysterau galwedigaethol y Diwydiannau Creadigol ar gael i’w cyflwyno yng Nghymru, sy’n cwmpasu Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio o Lefelau 1-3, heb unrhyw ofyniad i gynnal asesiad allanol.

Mae ein portffolio Vocational Qualification yn ymarferol, yn berthnasol i’r diwydiant ac yn hygyrch i ddysgwyr sydd â sgiliau a diddordebau amrywiol. Mae hyblygrwydd y cyflwyniad wedi’i gynllunio i ganiatáu i chi adeiladu’r cymhwyster perffaith i chi a’ch dysgwyr, wrth gadw strwythur drwy unedau craidd a dewisol a ddewisir – gellir dysgu llawer ohonynt o bell os oes angen.

Dyrennir Aswiriwr Ansawdd Allanol (EQA) pwrpasol i bob canolfan gyflwyno – byddant yn cefnogi’r ganolfan drwy gydol y broses gyflwyno, gan gymeradwyo cynlluniau asesu ac IV, briffiau aseiniadau, a gwirio samplau o dystiolaeth dysgwyr yn allanol cyn ardystio’r cymhwyster.

Rydym eisoes yn gweithio gydag Ysgolion a Cholegau ledled Cymru, a byddem yn ymhyfrydu yn y cyfle i drafod ein cymwysterau gydag unrhyw ddarparwyr newydd a hoffai gyflwyno ein cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno Vocational Qualifications RSL, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Qualification Details and Registration Fees

Our qualification registration fees are the same for both UK and International delivery centres. These fees apply to each registered learner, with the fee dependent on the size of qualification they are registered on.

Please note: fees listed are for the current academic year.

QAN Qualification Fee
501/0504/8 RSL Level 1 Award for Music Practitioners £55
501/0656/9 RSL Level 1 Certificate for Music Practitioners £71
501/0655/7 RSL Level 1 Extended Certificate for Music Practitioners £100
501/0546/2 RSL Level 1 Subsidiary Diploma for Music Practitioners £166
601/7988/0 RSL Level 1 Award for Music Practitioners £67
601/7995/8 RSL Level 1 Certificate for Music Practitioners £87
601/7993/4 RSL Level 1 Extended Certificate for Music Practitioners £121
601/7994/6 RSL Level 1 Diploma for Music Practitioners £201
603/3305/4 RSL Level 1 Certificate in Performance for Music Practitioners £93.5
603/3306/6 RSL Level 1 Certificate in Technology & Composition for Music Practitioners £93.5

Please Note:  Fees listed are for the current academic year.

QAN Qualification Fee
601/7679/9 RSL Level 1 Certificate in Creative and Performing Arts £93.5
601/8613/6 RSL Level 1 Certificate in Creative and Performing Arts £87
601/8198/9 RSL Level 1 Extended Certificate in Creative and Performing Arts £121

Please Note:  Fees listed are for the current academic year.

VQ Vocational Qualifications Creativity Ideas

Register your Interest today

  Which qualifications are you interested in?

  Personal Details

  How did you hear about us?

  Your message (optional)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Want to deliver Vocational Qualifications?

  Moving over to RSL Awards Vocational Qualifications is easy. To get started, click on the button below. 

  VQ Exam Sign Up

  Digital Files

  For the RSL shop we’ve chosen the most widely used media for ease of use and flexibility when transferring across different devices.

  Every complete digital book (e.g. Electric Guitar Grade 1) includes:

  • PDF sheet music
  • MP3 audio
  • Supporting tests

  Download Limits

  We know downloading digital content can be frustrating at times which is why we’ve given you multiple chances to download your audio and sheet music.

  Each complete digital book purchased includes:

  • 5 audio downloads
  • 3 sheet music downloadsThis means if you misplace your content, or if your download times-out, you’ll still have plenty of attempts to download your content.

  Purchase Options

  1. Hard Copy

  The hard copy or paperback version can be purchased from our shop for shipping to the UK. Orders for shipping to other countries can be placed via www.musicroom.com. The paperback version includes everything you need for your exam in one essential book, including sheet music, a code for access to MP3 audio and complete supporting tests.

  2. Digital Download (where applicable)

  Digital downloads is the most popular way of purchasing and downloading a Rockschool book, track or supporting test. Rockschool digital book downloads come complete with PDF sheet music, MP3 audio and supporting tests for instant accessibility on all your favourite devices.

  Note: Digital sheet music is stamped with your email address and order number.

  3. Digital Download + E-Book Access

  The RSL e-books, utilising Learning Platform technology powered by MatchMySound, are the ultimate practise tool, giving you the ability to master your instrument like never before.

  Choose which region you would like to view products for

  Our products are country specific, please select which country you would like to shop for.

  View Cart